Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím vyplnit údaje dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace odvolat. Dodavatel je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro  styk  se  zákazníky. Zákazník je oprávněn opravit a měnit uložené osobní údaje podle uvedných možností internetových stránek, při zrušení záznamu a  změně  adresy  kontaktního  e-mailu  je  nutné  obrátit se na dodavatele, technickou podporu na adrese: info@ncompany.cz.

Provozovatel elektronického obchodu: Neuman Company s.r.o., se sídlem Lhota pod Libčany 248, 503 27  Hradec Králové, IČO: 25954768.
   
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí